Gymnázium Matyáše Lercha
/ /

Aktuálně

Zemřela p. Hana Rajnoškovánové okno, dlouholetá členka profesorského sboru Gym. Lerchova.

Pro školní rok 2015/2016 přijímáme: 1 třídu osmiletého studia, 2 třídy šestiletého studia, 3 třídy čtyřletého studia. Na všechny typy studia se konají přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky formou Scio testů.

Dne 3.2.2015 mezi 14:00–19:00 proběhne na GML den otevřených dveří. V 17:00 jste zváni na besedu o možnostech studia na GML v aule gymnázia. Viz plakátek.


zobrazit i předchozí měsíc

listopad 2014 (vidíte jen budoucí akce; zobrazit celý měsíc listopad)

prosinec 2014

1.12. Logická olympiáda – celostátní kolo v Praze, zúčastní se Jan Pytela (4AV), Jan Bednář (4AV), Karolína Kuchyňová (4B) a Jakub Leischner (3A). Doprovod prof. Podlena
2.12. v 13:00 Prezentace VIDA science centrum Brno – 13:00 až 13:50, třída 2A, učebna 4B. Zveme i ostatní kolegy, přírodovědné zvláště. Zajišťují: prof. Kubera a Podlena.
3.12. v 14:00 Setkání bývalých zaměstnanců GML ve sborovně školy. Pozvánka
3.12. v 17:00 Vánoční koncert GML v Husově sboru, Botanická 1. Pozvánka
5.12. v 9:00 Putovní přednášky MFF UK o vysokoškolské informatice – 9:00 až 13:30 – učebna 5AF. Zájemci hlaste se prof. Havláskovi nebo Podlenovi.
5.12. v 11:50 Finanční gramotnost, přednáška Davida Chmelaře, absolventa GML. V aule pro třídy 4B, 4C, 6AF a 6BF.
16.12. v 8:00 Testy k volbě povolání pro 3. ročníky
17.12. Exkurze studentů 3A a 4A do Vídně
zobrazit i následující měsíc