Gymnázium Matyáše Lercha
/ /

Aktuálně

Pro školní rok 2015/2016 přijímáme: 1 třídu osmiletého studia, 2 třídy šestiletého studia, 3 třídy čtyřletého studia. Na všechny typy studia se konají přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky formou Scio testů.

Vyhlášena soutěž Fotograf GML 2014, plakát s popisem najdete zdenové okno.

Filmové týdeníky natočené studenty 1A a 7AV pod vedením prof. Zajíčka jsme vystavili na Youtube a svázali s událostí z 25.6.2014. Přejeme kvalitní obraz a dobrý zvuk...


zobrazit i předchozí měsíc

září 2014 (vidíte jen budoucí akce; zobrazit celý měsíc září)

18.–24.9. Studentka Karolína Kuchyňová (4B) se (na základě vynikajících výsledků v republikové MO kat. A) účastní Středoevropské matematické olympiády.
23.9. v 14:50 Beseda pro zájemce z řad maturantů o přijímacím řízení podle Národních srovnávacích zkoušek.
24.9. Exkurze studentů 4AF a 4BF do vily Tugendhat.
26.–29.9. Exkurze studentů 4B do Prahy
30.9. Městské kolo sš her v basketbalu 3x3 (dívky)

v průběhu měsíce:

Soutěž Logická olympiáda – registrace a korespondenční kolo.

říjen 2014

1.10. v 10:00 Přednáška agentury Alfa Agency pro studenty prvních ročníků a paralelních tříd o možnostech studia v zahraničí v aule školy. Přednášku povede ředitel Langley School Board v Britské Kolumbii v Kanadě.
3.–5.10. svorka-priloha Dějepisná výprava
7.10. v 14:45 Přednáška společnosti Tutor pro maturitní ročníky o přípravných kurzech a přijímacím řízení na VŠ v aule školy.
9.–12.10. Literárně-historická exkurze studentů 6BF do Prahy
21.10. v 14:45 Prezentace Mendelovy univerzity provozně ekonomické fakulty, určená maturitním ročníkům (v aule školy).
27.–29.10. Podzimní prázdniny
zobrazit i následující měsíc