foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge


Dokumenty týkající se distanční výuky na GML

Pro všechny vyučující a studenty platí Pravidla pro distanční výuku na GMLnewwin.
Výuka se řídí těmito nařízeními MŠMT: organizace výukynewwin, opatření pro školstvínewwin, od 7. 12. 2020 inovovaným nařízením o organizaci výukynewwin, od 25. 2. 2021 pak mimořádným opatřením MZ ČRnewwin