foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge

Přijímací řízení pro studium ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, vážení uchazeči, letošní přijímací zkoušky budou vzhledem k mimořádné situaci vypadat následovně.
Termíny:
8. 6. čtyřleté studium
9. 6. víceleté studium (osmileté a šestileté)
23. 6. náhradní termín pro všechny typy studia

Jednotnou přijímací zkoušku koná každý uchazeč pouze JEDNOU a to na škole, kterou uvedl na přihlášce na PRVNÍM místě (v prvním termínu).
Pokud jste zvolili Gymnázium Matyáše Lercha v původním prvním termínu, konáte přijímací zkoušku na naší škole. Nejpozději 5 pracovních dnů před konáním zkoušky obdržíte poštou a e-mailem (pokud jste jej uvedli do přihlášky) pozvánku ke zkoušce, kde budou uvedeny všechny podstatné informace.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! Žáci jsou v den konání zkoušky POVINNI odevzdat před vstupem do budovy zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení. (Viz metodický pokyn MŠMT pro hygienická pravidla při konání přijímacích zkoušek.) Formulář bude i součástí pozvánky.

Pokud máte naši školu uvedenu v přihlášce na druhém místě (ve druhém termínu), obdržíte poštou informační dopis s Vaším kódem, pod kterým budete uvedeni ve výsledkové listině.
V případě, že pozvánku nebo informační dopis 5 pracovních dnů před termínem zkoušky stále mít nebudete, kontaktujte prosím sekretariát školy (549 122 063, sekretariat@gml.cz).

Kritéria pro přijímací řízení (čtyřleténové okno, šestileténové okno, osmileténové okno) zůstávají NEZMĚNĚNA.
Přijímací řízení se bude řídit Vyhláškou č. 232/2002 Sb. (zdenové okno)
Hygienický provoz během přijímacích zkoušek se bude řídit metodickým pokynem MŠMT (zdenové okno)

Kritéria

Kritéria přijímacího řízení 2020 pro osmileté studium najdete zde.
Kritéria přijímacího řízení 2020 pro šestileté studium najdete zde.
Kritéria přijímacího řízení 2020 pro čtyřleté studium najdete zde.

Bodování

Způsob přepočtu bodování najdete zde.