VELKÁ CENA MĚSTA BRNA (ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČAST TÝMŮ)

TERMÍN KONÁNÍ: 17. - 18.duben 2004

MÍSTO KONÁNÍ: Brno, zimní stadion při ZŠ Úvoz, adresa: Úvoz 55, 602 00 Brno

ÚČASTNÍCI:

MČR mixů se mohou zúčastnit pouze řádně registrovaní hráči, kteří v roce konání mistrovství dovršili nebo dovrší nejméně 15-ti let.

PŘIHLÁŠKY TÝMŮ:

Týmová přihláška musí být podána nejpozději dne 1.4. 2004 k rukám sekretáře 1.CK Brno, Mirka Kubery. (adresa: Mirek Kubera, Žižkova 55, 616 00 Brno, tel. 541 243 892, fax. 541 243 894, e-mail: kubera@gml.cz) Přihlásit se můžete také elektronicky na adrese: http:/www.gml.cz/mixy.

V případě nepředložení přihlášky ve stanoveném termínu se tým soutěže nemůže zúčastnit!

JMENNÉ SOUPISKY:

V případě, že chcete, aby váš tým byl do soutěže nasazen musí být jmenná soupiska týmu odevzdána nejpozději 1.4. 2004 k rukám Mirka Kubery.

Pokud neusilujete o nasazení, stačí, když soupisky napíšete 15 minut před zahájením prvního utkání turnaje. Každý hráč uvedený na jmenné soupisce musí být řádně registrovaným členem Českého svazu curlingu. Soupiska týmu musí obsahovat minimálně čtyři hráče (dva hráči, dvě hráčky) s platnou lékařskou prohlídkou!!!

V soutěži je dovoleno hostování. Hostováním se rozumí zapsání hráče jiného klubu na soupisku týmu před utkáním. Hostující hráč nesmí v průběhu turnaje nastoupit za jiný tým. Toto hostování platí jen pro soutěž MČR v mixech.

V případě nepředložení jmenné soupisky ve stanoveném termínu se tým soutěže nemůže zúčastnit!

STARTOVNÉ:

3.200,- Kč/tým na účet 1.CK Brno (č.ú. 195191330207/0100, KB Brno-město) (v ceně startovného je účast na sobotní party, včetně jednoduchého rautu)

TERMÍN ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO:

do 1.4.2004

Při neúčasti týmu v soutěži nebo v případě odstoupení týmu po podání týmové přihlášky startovné propadá ve prospěch 1.CK Brno.

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY:

a) jsou povinné pro všechny hráče

b) hráči, kteří lékařskou prohlídku nepředložili v rámci MČR 2004 seniorů, MČRJ 2004, Poháru ČSC juniorů popř. seniorů tuto předloží na sekretariát ČSC nejpozději dne 1.4.2004 (takto předložená lékařská prohlídka nesmí být starší tří měsíců)

c) jsou platné pouze na formulářích dodaných svazem

d) mohou potvrdit lékaři sportovní, obvodní, závodní, chirurgie, interní, školní, dorostový, dětský

e) nedílnou součástí lékařského potvrzení je prohlášení o dopingu

f) hráč nemůže bez lékařského potvrzení nastoupit do utkání

g) předkládání lékařských prohlídek se řídí: "Pravidly schvalování lékařských prohlídek pro sezónu 2004"

LOSOVÁNÍ KAMENŮ:

Vylosování kamenů na dráhy bude uskutečněno 30 minut před zahájením prvního utkání každého jednotlivého hracího dne (provede hlavní a pomocný rozhodčí).

HLAVNÍ ROZHODČÍ:

bude nominován Komisí rozhodčích ČSC

POŘÁDÁ:

První curlingový klub Brno ve spolupráci s Gymnáziem M. Lercha a CK Valící se šutráky

ICEMAKER:

Jiří Snítil, Martin Snítil

HERNÍ SYSTÉM:

Turnaj se skládá ze základní části (ve skupinách A a B), kde týmy odehrají 3 zápasy, dále pak z nadstavbové části (skupiny se promíchají) a finálového kola, ve kterém hraje pouze 10 nejlepších celků. Jsou garantovány 4 zápasy.

Nalosování do skupin a rozlosování 1. kolo bude vypracováno a zveřejněno na webové stránce http:\\www.gml.cz/mixy (bude klubům oznámeno nejpozději 7 dnů před zahájením soutěže).

POZOR: do utkání musí tým nastoupit v plném složení - tzn. se čtyřmi hráči. Se čtyřmi hráči musí absolvovat také celé utkání, tzn. až do jeho konce.

HRACÍ DNY:

Sobota cca od 8,00 hod. do cca 20,00 hod.

Neděle cca od 8,00 hod. do cca 18,00 hod.

OBLEČENÍ TÝMŮ V SOUTĚŽI:

Doporučuje se jednotné týmové oblečení.

PARTY:

sobota večer - od 20. hodiny - party na GML, občerstvení formou jednoduchého rautu, pivo v ceně startovného, teplou večeři možno zakoupit

ZÁVAZNÉ ŘÁDY PRO START V MČR 2004 MIXY:

    Registrační řád
    Ekonomické zásady na rok 2004
    Pravidla schvalování lékařských prohlídek pro sezónu 2004
    Směrnice ČSC pro boj proti dopingu