foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge

Úspěchy studentů GML

zobrazit i předchozí měsíc, zobrazit i předchozí rok

červen 2020

13.–14.6.Celostátní kolo SOČ
Letošní ročník republikového finále SOČ měl kvůli epidemiologické situaci online podobu. 

obor ZDRAVOTNICTVÍ:
Jana Nguyenová (8.AV): 1. místo 
Téma:  Mechanismy umožňující nádorovým buňkám přežít extrémní metabolický stres (finálové video)
obor BIOLOGIE

Ema Grofová (7.AV): 2. místo
Téma: Testování vlivu fibroblastových růstových faktorů na vývoj mléčné žlázy ve 3D kulturách (finálové video)
Výsledková listina celostátního kola. Obě úspěšné finalistky (Jana i Ema) postoupily do výběru pro reprezentaci ČR v mezinárodní přehlídce.

V krajském kole pak již dříve získali:

obor FYZIKA
Matěj Rudolf (6.AF): 5. místo
Téma: Úprava povrchu polytetrafluorethylenu s využitím plazmatu generovaného při atmosferickém tlaku 

obor ZDRAVOTNICTVÍ
Roman Dolníček (3.B): 8. místo
Téma: Akutní stresová reakce u lidí – experimentální model

červenec 2020