Ocenění kvality výuky

LabelFrancEducation

Gymnázium Matyáše Lercha v Brně se řadí mezi nejlepších 17 škol na světě, které jako první získaly ocenění LabelFrancEducation za výuku francouzského jazyka a šíření francouzské kultury.

Pečeť kvality LabelFrancEducation je udělována školám v zahraničí, které nabízejí frankofonní bilingvní výuku mimořádné kvality a které v rámci svých národních vzdělávacích systémů přispívají k rozkvětu francouzského vzdělávání a francouzského jazyka a kultury. Vedle 485 škol nabízejících francouzské vzdělávání v zahraničí je smyslem škol zařazených do sítě LabelFrancEducation obohatit a diverzifikovat vzdělávací a jazykovou přítomnost Francie v zahraničí.

Francouzské ministerstvo zahraničí uděluje toto ocenění na základě posudku vypracovaného meziresortní poradní komisí, ve které zasedají zástupci ministerstva zahraniční, ministerstva školství, Agentury pro francouzské vzdělávání v zahraničí a Francouzské laické misie.

Akademické palmy

Řád akademických palem (Palmes Académiques) je ocenění, jehož se dostává nejvýznamnějším pedagogickým osobnostem ve Francii. Udělováno je za významný počin na poli vzdělávání a bývá vyvrcholením kariéry schopných pedagogů a ředitelů. Řád akademických palem byl založen Napoleonem Bonaparte 19. března 1808, v současnosti o jeho designaci rozhoduje předseda vlády Francouzské republiky.

Rytířem řádu akademických palem se v roce 2005 stal Petr Kovač, ředitel Gymnázia Matyáše Lercha, za zásluhy o rozvoj a propagaci francouzského jazyka a kultury.

O rok později bylo toto ocenění uděleno Jitce Jakubkové, předsedkyni předmětové komise pro francouzštinu a dlouholeté tajemnici bilingvní sekce na GML, rovněž za zásluhy o šíření a publicitu francouzského jazyka a kultury.

Oběma honorovaným ocenění osobně předal velvyslanec Francouzské republiky.