Přijatí na vysokou školu

Díky vyvážené skladbě předmětů (zaměření všeobecné až přírodovědné) si mohou naši studenti vybrat jakoukoli vysokou školu. Spektrum zájmů pokrývá všechny obory, od lingvistiky přes ekonomické obory, lékařství až po fyzikální inženýrství na technice.

Jedním z kritérií pro hodnocení kvality školy, resp. studijního oboru, je úspěšnost absolventů při přijímacích zkouškách na vysoké školy.

Rok Procento úspěšnosti absolventů fr. sekce
2019/2020 93
2018/2019 100
2017/2018 94
2016/2017 93
2015/2016 92
2014/2015 100
2013/2014 96
2012/2013 98
2011/2012 100
2010/2011 96
2009/2010 100
2008/2009 92
2007/2008 88
2006/2007 100
2005/2006 100
2004/2005 92

Kam odchází studovat naši absolventi

Statistika z let 2015 až 2020.

Mnozí absolventi byli přijati na více oborů současně, uvedeny jsou jen obory, kam reálně nastoupili.

Naši absolventi v zahraničí

Statistika z let 2015 až 2020.