Učební plán na dvojjazyčné francouzsko-české sekci

Studijní obor Dvojjazyčné gymnázium, kód 79-43-K/61

Studium na bilingvních sekcích je šestileté a je zakončeno dvojjazyčnou maturitní zkouškou.

V 1. a 2. ročníku studia probíhá intenzivní výuka francouzského jazyka v rozsahu 10 hodin týdně. Vyučovacím jazykem ve všech předmětech je jazyk český. Nepředpokládá se předchozí znalost francouzštiny.

Od 3. do 6. ročníku studia se vedle rozšířené výuky francouzského jazyka a literatury vyučují ve francouzštině vybrané nejazykové předměty: matematika, fyzika, chemie, dějepis a zeměpis. Ostatní předměty jsou vyučovány v češtině.

Týdenní počet hodin v jednotlivých předmětech

platný od 1. září 2016 pro nastupující první ročníky

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Český jazyk a literatura 3 3 3 4 4 3
Francouzský jazyk a literatura 10 10 4 4 4 --
Anglický jazyk 2 2 3 3 3 3
Matematika 4 3 4 4 4 4
Fyzika 2 2 3 3 3 3
Chemie 2 2 3 3 3 2
Biologie 2 2 2 2 3 2
Dějepis 2 2 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 2 2 2 2
Občanský a společenskovědní základ 1 1 1 1 1 1
Informatika -- -- 2 2 -- --
Hudební nebo výtvarná výchova 2 2 2 2 -- --
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2
Volitelné předměty -- -- -- -- -- 8

Podrobný popis průběhu studia a rozpis učiva lze najít ve školním vzdělávacím plánu šestiletého studia na GML.

Zajímat by Vás mohlo také:

  • na dvojjazyčné sekci působí stabilně tři francouzští profesoři, více »
  • v předmětech vyučovaných v cizím jazyce mají studenti k dispozici originální francouzské učebnice,
  • v přírodovědných předmětech je kladen důraz na experimentování; laboratorní cvičení probíhají každý týden, studenti si tak mohou vědu "osahat"; vybavení našich laboratoří je nadstandardní. více »

Můžete se podívat také, jak probíhá maturita na bilingvě, nebo nahlédnout do výuky.