Možnosti studia ve Francii

Studium na střední škole ve Francii

Možnost absolvovat celé gymnázium v Dijonu nebo Nimes

V druhém ročníku mají naši žáci příležitost přihlásit se do programu MŠMT, který už od 20. let minulého století nabízí českým studentům možnost vystudovat gymnázium ve Francii.

Každý rok odjíždí zhruba deset v konkurzu vybraných adeptů do Dijonu a Nîmes, aby zde stejně jako např. Jiří Voskovec nastoupili do prvního ročníku gymnázia, které ukončí maturitou. Po celou dobu studia (3 roky) mají stejné studijní povinnosti jako Francouzi a učí se plně podle francouzských osnov. Navíc mají i češtinu, z níž maturují, aby se mohli hlásit na české VŠ.

Výuku češtiny zajišťuje lektor(ka), který(á) je zároveň kontaktní osobou pro české studenty, když si potřebují něco vyřídit, jít k doktorovi apod. Studenti bydlí přes týden na internátu a o víkendech mohou pobývat v hostitelských rodinách.

Toto studium je z větší části hrazeno MŠMT, rodina studenta platí příspěvěk 1000,- eur ročně a musí studentovi zajistit cesty domů a zpátky během prázdnin (ve Francii jsou čtvery dvoutýdenní prázdniny do roka). Více informací na www.ifp.cz.

Rok na gymnáziu ve Francii

Kdo nechce odjet do Francie studovat úplně, ale rád by si zkusil, jaké to je chodit ve Francii na gymnázium, může to zkusit v rámci programu Francouzského institutu „Rok ve Francii“. Zásadní rozdíl je v tom, že jde o program hrazený plně rodiči studenta, přesto je cena Fr. institutu minimálně o třetinu nižší než u srovnatelných programů soukromých agentur (cca 100 000,- Kč bez cestovného). Navíc je zde určitá garance kvality.

Výhodou je, že se do programu může přihlásit každý student fr.sekce, pokud není úplně propadlík. Buď přeruší na rok studium na GML a po návratu pokračuje tam, kde skončil (tzn. se třídou o rok níž), nebo může zažádat o individuální plán a snažit se paralelně dohánět učivo své „české“ třídy, aby s ní mohl po návratu pokračovat dále. Ve Francii absolvuje v průběhu roku stejné studium jako francouzští gymnazisté, nemá ale češtinu. Není zde k dispozici český lektor, přes týden je student na internátu, o víkendu v hostitelské rodině.

Do programu se mohou přihlásit studenti našich druhých, třetích či čtvrtých ročníků. Ve Francii jsou umístěni do tříd Seconde (první ročník gymnázia, které je ve Francii pouze tříleté) či Premiere – druhý ročník, zaměřený buď přírodovědně, humanitně nebo ekonomicky; v tomto ročníku skládají Francouzi maturitu z francouzského jazyka.

Může jít o různá města v rámci celé Francie. Více informací na www.ifp.cz.

Šest týdnů v Lausanne

Díky naší družbě s gymnáziem Bugnon ve švýcarském Lausanne odjíždí na začátku pátého ročníku pět vybraných studentů GML na šestitýdenní studijní pobyt. Studenty nominuje kolektiv učitelů GML, kritériem je prospěch, chování a iniciativnost. Studenti jsou ubytování v hostitelských rodinách. Více »

Studium na vysoké škole ve Francii

Informace o studiu ve Francii v rámci české VŠ najdete zde.

Campus France

Každý student bilingvní sekce, který úspěšně složí maturitní zkoušku v šestém ročníku, získá certifikát prokazující jeho znalosti francouzštiny na úrovni C1. To mu umožní zapsat se na francouzskou univerzitu libovolného zaměření. Více informací ohledně administrativního postupu, nabídky škol apod. poskytuje organizace Campus France, jejíž zástupce GML každoročně navštěvuje.

Grandes Ecoles

Naši absolventi dosahují takových kvalit, že se mohou ucházet i o místa na prestižních francouzských Grandes Ecoles. Francouzští gymnazisté musí po maturitě absolvovat dva roky přípravného studia, aby mohli skládat přijímací zkoušky na tyto školy, naši absolventi se na tyto školy dostávají přímo. Jde o školy inženýrské či přírodovědně zaměřené (INSA), instituty politických studií (Sciences-Po) aj. Všichni studenti Grandes Ecoles musí strávit jeden rok svého studia v jiné zemi než Francii (a nemůže to být jejich země mateřská), takže mezinárodní rozměr takového studia je ještě atraktivnější.

Erasmus

Bez zajímavosti není ani možnost našich absolventů, kteří začnou studovat jakoukoliv VŠ v ČR, vyjet v rámci programu Erasmus alespoň na část studia. Perfektní znalost francouzštiny jim otvírá dveře do škol, do nichž by se jinak nedostali. Zájem o anglofonní obory zdaleka převyšuje nabídku, do Francie naproti tomu může vyjet prakticky každý, kdo na to jazykově má – a takových studentů jinde není mnoho...