Vítězství v Jugend Debattiert Europa

Mgr. et Bc Petra Tesařová

Ve dnech 25.9.- 30.9. 2023 se v prostorách Ministerstva zahraničí (Auswärtiges Amt) v Berlíně konalo finále soutěže JUGEND DEBATTIERT EUROPA a náš student Sebastian Matoušek se stal jejím vítězem!!!

Úspěch je o to větší, že se letos zúčastnilo nejvíc zemí, celkem 14, a každá byla zastoupena dvěma nejlepšími z celostátního kola. Čtveřice soutěžících jsou voleny losem a procházejí kvalifikačním kolem. Osm nejúspěšnějších předvede své schopnosti ve dvou debatách a pak následuje finále čtyř nejlepších. Témata se týkají celospolečenských problémů na úrovni Evropy a soutěžící si těsně před debatou losují, zda budou hájit pozice pro nebo proti.

Téma finálové debaty znělo „Sollen in den Ländern der EU nationale Gesellschaftsräte zur Erreichung der Klimaneutralität einberufen werden?“ (Měly by být v zemích EU za účelem dosažení klimatické neutrality zřízeny národní rady?)

Fotogalerie