Rezervační systém pro učebny na GML

Rezervační systém v původní podobě (MRBS) byl k 1. 9. 2021 zrušen, používáme rezervaci učebny pomocí Edupage.
Plán s vyznačením, která učebna je multimediální (.pdf nebo .svg).
Návod pro kantory, jak si zarezervovat učebnu pomocí Edupage.