GML spolupracuje se společností SCIO

  • V budově GML se konají Národní srovnávací zkoušky (pro přijímání studentů na vysoké školy, viz stránky SCIO) ‑ pronajímáme budovu a někteří kolegové pro společnost SCIO organizačně zabezpečují i průběh zkoušek.
  • V budově GML se konají Přijímačky nanečisto (banner) (pro přípravu studentů z pátých, sedmých a devátých tříd na státní přijímací zkoušky) ‑ pronajímáme budovu a někteří kolegové pro společnost SCIO organizačně zabezpečují i průběh akce. Termíny Přijímaček nanečisto jsou vázány na epidemiologickou situaci, vypsány jsou jak termíny pro prezenční přijímačky nanečisto a více termínů pro přijímačky nanečisto online. Informace a přihlašování naleznete na stránkách společnosti Scio.
  • V budově GML se konají Prezenční kurzy ‑ pronajímáme učebny pro přípravné kurzy pro přípravu k přijímacím zkouškám na SŠ i VŠ.
  • Pilotní testování ‑ naši studenti maturitních ročníků mají možnost vyzkoušet si nanečisto test Obecně studijních předpokladů, ZSV, M nebo AJ s takovými typy úloh, jež pak budou použity na Národních srovnávacích zkouškách.