GML je partnerská škola Masarykovy univerzity

               

Na jaře 2006 zahájila Masarykova univerzita program spolupráce se středními školami nazvaný Partnerství ve vzdělávání. Cílem programu je navázat užší spolupráci se středními školami, zlepšit informovanost středoškolských studentů, a tím přispět ke zkvalitnění výběru povolání.

Spolupráce s MU v r. 2008/09

Prezentace o příjmacím řízení a o testech TSP, Info o testech TSP (.ppt) na MU.

Spolupráce s MU v r. 2006/07

Dny otevřených dveří

Nejrozsáhlejší akcí, které jsme se v rámci projektu zúčastnili, byl speciální Den otevřených dveří pro partnerské střední školy. Uskutečnil se v pátek 10. listopadu 2006 a představil středoškolským studentům Přírodovědeckou fakultu a Fakultu sociálních studií. Pro studenty GML byl uspořádán speciální Den otevřených dveří na ekonomicko‑správní fakultě 30.11.

Statistiky úspěšnosti absolventů středních škol

Masarykova univerzita poslala partnerským školám statistické informace o úspěšnosti absolventů dané střední školy při přijímacím řízení na MU pro akademický rok 2006/2007.

Pro porovnání obdržely partnerské školy také statistiky přijímacího řízení všech uchazečů o studium na univerzitě.

Prezentace studentů Masarykovy univerzity na středních školách

Dvojice studentů z Masarykovy univerzity informovaly na partnerských středních školách o studiu na MU, o struktuře univerzity a jejích oborech. Jednalo se zpravidla o absolventy dané střední školy. Na GML prezentovaly MU naše absolventky Kamila Neumanová z fakulty sociálních studií a Jana Nováčková z právnické fakulty, beseda se uskutečnila 7.12.2006.

Odborné přednášky pedagogů Masarykovy univerzity

Partnerským školám byla nabídnuta řada odborných přednášek pedagogů MU, z nichž si jednotlivé školy mohly vybrat téma podle vlastního zájmu.

Zvláštní příloha časopisu Muni.cz

V prosinci 2006 byla vydána zvláštní příloha měsíčníku Masarykovy univerzity Muni.cz věnovaná projektu Partnerství ve vzdělávání.

Prezentace Masarykovy univerzity na nástěnce naší školy

Pravidelně informujeme o možnostech studia na MU a o podmínkách přijímacího řízení.

 

Přečtěte si též dodatek Smlouvy o spolupráci mezi GML a MU hovořící o tom, co školy v rámci smlouvy zajistí.