Rozdělení VŠ podle fakult

 

 

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

VUTBR

architektury

5

4

3

1

3

1

4

2

4

3

4

6

5

7

1

4

8

5

2

3

3

4

 

2

5

5

3

chemie

 

1

 

6

4

4

7

5

0

5

6

1

5

0

5

1

 

 

7

 

1

1

3

4

 

 

1

podnikatelská

4

 

1

5

4

4

1

10

2

2

2

3

6

2

4

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stavební

1

5

1

10

8

8

7

3

4

4

3

7

4

7

7

6

11

3

10

2

7

6

3

6

7

12

3

FEKT (elektrotechniky a komunikačních technologií)

4

4

1

5

4

 

3

7

2

1

7

3

6

4

1

1

7

2

2

3

6

3

1

5

 

 

4

FIT (informačních technologií)

2

2

5

8

3

8

5

4

1

1

9

3

5

3

5

2

7

2

5

2

3

 

 

 

 

 

 

strojního inženýrství

4

4

2

6

9

12

7

10

19

17

7

7

8

3

3

5

1

2

6

5

6

4

2

7

2

4

1

výtvarných umění

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNI

právnická

12

13

10

11

16

10

12

11

16

6

10

6

14

10

14

12

9

6

7

9

14

11

11

4

8

12

7

přírodovědecká

14

15

1

14

13

12

8

11

19

10

8

15

13

9

6

15

21

12

14

12

10

11

14

10

9

7

5

lékařská

12

13

24

8

13

20

15

13

16

14

15

10

12

12

13

5

10

10

10

7

13

11

9

9

7

15

8

farmaceutická

3

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filozofická

13

11

14

7

10

7

10

5

14

9

10

14

19

14

16

12

17

21

22

18

26

15

18

12

10

18

18

pedagogická

6

5

6

8

9

7

8

4

5

6

5

6

7

7

5

9

14

7

14

10

22

8

13

7

10

4

7

ekonomicko‑správní

9

14

6

7

10

5

5

8

11

14

11

16

17

12

10

22

30

22

16

23

32

2

8

3

5

14

9

informatiky

9

7

5

5

5

5

3

5

3

2

5

3

7

3

2

2

9

2

8

5

9

8

3

3

1

3

5

sociálních studií

7

6

5

11

9

8

7

4

10

2

7

6

9

10

18

10

24

6

7

13

8

6

4

2

3

 

1

sportovních studií

1

3

3

4

3

6

3

2

3

2

2

 

2

1

 

3

3

1

10

6

 

 

 

 

1

 

MENDELU

agronomická

3

2

2

2

3

1

3

1

1

1

3

6

3

1

0

1

3

4

3

3

1

 

 

 

1

1

1

(dříve MZLU)

lesnická a dřevařská

1

1

3

3

1

 

 

2

2

1

 

1

 

1

1

4

1

7

1

 

4

 

 

2

1

2

2

 

provozně ekonomická

3

3

4

3

2

3

2

6

1

10

13

11

12

10

8

16

9

7

8

5

 

 

 

 

3

4

1

 

zahradnická

 

 

 

 

2

 

 

1

 

2

 

2

 

 

 

 

2

 

 

3

1

3

2

2

1

 

1

 

regionálního rozvoje

4

2

2

2

 

1

1

3

3

1

2

6

 

5

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VFU

veterinárního lékařství

 

1

 

1

1

2

4

1

3

 

1

 

2

2

2

2

 

2

 

1

3

2

1

1

1

3

6

veterinární hygieny a ekologie

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

farmaceutická

 

 

 

 

1

3

2

3

1

1

2

1

1

1

 

 

1

 

2

3

3

1

 

1

4

3

4

UOB (Univerzita obrany)

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

1

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAMU

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

2

1

1

 

 

6

2

1

3

 

1

1

 

 

1

AMU

DAMU

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

HAMU

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠ obchodní a hotelová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTB (Zlín)

multimediálních komunikací

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

 

 

1

 

2

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logistiky a krizového řízení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

humanitních studií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mnagementu a ekonomiky

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK (Praha)

humanitních studií

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přírodovědecká

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filozofická

1

 

 

1

 

 

 

 

1

 

1

1

1

 

 

1

2

1

 

 

2

 

 

 

1

1

 

sociálních věd

1

 

 

 

 

3

1

 

1

2

 

2

2

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

matematicko‑fyzikální

1

 

1

 

 

 

 

 

3

1

 

2

1

1

2

1

 

3

1

 

1

 

 

 

1

 

1

1. lékařská

2

6

2

 

 

1

2

1

 

 

 

2

2

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. lékařská

 

 

1

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. lékařská

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lékařská v Hr. Králové

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

právnická

 

 

 

 

 

1

1

 

2

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evangelická teologická

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠE (Praha)

mezinárodních vztahů

1

1

1

3

 

 

2

 

4

3

4

5

3

7

3

 

3

3

5

6

9

2

10

5

7

4

5

národohospodářská

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informatiky a statistiky

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podnikohospodářská

 

1

 

1

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sociálních věd

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČVUT (Praha)

architektury

1

 

1

1

 

3

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elektrotechnická

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jaderná a fyz. inženýrství

 

1

 

 

 

1

2

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

informačních technologií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stavební

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biomedicínského inženýrství

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠCHT (Praha)

chemických technologií

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

2

 

1

2

 

1

2

 

potravinářské a biochemické technologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chemicko‑inženýrská

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČZU (Praha)

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠUP (Praha)

design (Zlín)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

architektury 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMPRUM Praha

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lit. akademie J. Škvoreckého (Praha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UP (Olomouc)

filozofická

 

 

 

 

 

3

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

právnická

1

 

2

 

 

 

 

1

1

 

1

 

 

1

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lékařská

 

 

2

3

 

 

1

 

 

3

1

3

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagogická

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyrilometodějská teologická

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přírodoědecká

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdravotnických věd

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tělesné kultury a sportu

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUO (Opava)

veřejných politik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPCE (Pardubice)

restaurování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopravní Jana Pernera

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠPJ (Jihlava)

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jihočeská univerzita

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠB (Ostrava)

 

1

 

 

 

 

1

1

 

 

 

1

1

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostravská univerzita

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UHK (Hradec Králové)

2

1

 

 

 

 1

 

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technická univerzita. (Liberec)

textilní fakulta

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZČU (Plzeň)

právnická

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

designu a umění

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagogická

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdravotnických studií

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zahraniční univerzity

7

8

14

7

10

10

8

6

11

3

3

4

6

3

6

2

7

10

20

14

22

12

5

9

11

23

13

STING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

19

24

25

23

29

12

26

24

48

24

Newton College

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ambis

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policejní akademie Praha

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠ hotelová Praha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

VŠ zdravotnická Praha

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jazykovka

1

 

3

1

1

1

1

5

1

1

1

2

8

5

9

10

VOŠ

2

 

1

1

 

2

1

1

 

1

 

 

1

 

 

 

nic (mateřství, au‑pair, zaměstnání, 0. ročník, dobrovolnictví)

4

3

1

2

3

2

1

4

2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

2

2

8

3

8