Organizační schéma zaměstnanců GML

Též návod, jak postupovat v případě nějaké potřeby, problému, návrhu, ...

ředitel gymnázia
zástupce pro pedagogický úsek zástupce pro technický úsek
pedagogický úsek administrativně‑ekonomický úsek provozní úsek
předmětová komise školské poradenské pracoviště účtárna sekretariát knihovna kuchyně údržba ostatní provoz
předseda předmětové komise výchovný poradce školní metodik prevence hospodářka sekretářka knihovnice vedoucí školník vrátný topič
profesoři dle aprobace   hlavní kuchař hlavní uklízečka
  kuchaři + pom. síly uklízečky