Elektronický objednávkový systém

 • Ke stravování je nutné odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování, mít zakoupený čip a kladný kredit na osobním stravovacím účtu (bez kladného kreditu nelze objednávat obědy).
 • Platby kreditu se provádí bezhotovostním převodem; zálohově 860 Kč nebo 950 Kč nebo odpovídající část podle kategorie strávníka (kategorie 11–14 let nebo kategorie 15 a více let).
 • Platba: nejlépe vždy do 20. předchozího měsíce.
 • Číslo účtu: 27‑7489940277/0100 KB Brno‑město.
 • Variabilní symbol: studenti použijí školou přidělený variabilní symbol. Nově přijatí studenti, počínaje přijetím do školního roku 2019/2020 a dále, uvedou jako variabilní symbol rok přijetí a čtyřmístný identifikační kód, který je uveden na rozhodnutí o přijetí. (Například 20234123.) Pozor, platby bez variabilního symbolu nebo s chybně zadaným variabilním symbolem nemohou být nikomu přiřazeny.
 • Cena oběda je pro žáky do 14 let 41 Kč, od 15 let 45 Kč. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku 14 a méně let nebo 15 a více let.
 • Identifikační čip se vydává proti vratné záloze 100 Kč. Nově nastupujícím žákům vydá čip třídní učitel hromadně na začátku školního roku. Čip se používá i pro přístup ke kopírkovému systému, ten však funguje samostatně, kopírkový kredit si lze dobít na vrátnici.
 • Při ztrátě nebo poškození čipu bude záloha použita na nákup nového čipu, který bude vydán oproti další vratné záloze.
 • V případě, že žák zapomene čip, musí se o velké přestávce (9:40‑10:00) dostavit za p. Zemanem (vedoucí kuchyně) do přízemí k výdejovému terminálu, kde mu bude vydána náhradní stravenka.
 • Upozorňujeme rodiče, že v případě nepřítomnosti žáka lze odebrat oběd pouze první den jeho absence z důvodu nemoci. Další dny musí strávník nebo zákonný zástupce odhlásit. Oběd odnesený ve vlastní nádobě je určen k okamžité spotřebě.

Objednávání a volba obědů

 • Obědy lze objednávat, rušit a volit (výběr ze dvou jídel) buď přiložením čipu k jednomu ze dvou objednávkových terminálů před jídelnou, nebo elektronicky na adrese https://kuchyne.gml.cz, s použitím jména a hesla, jež žák používá pro přístup k informačním systémům GML.
 • Platí přitom tato pravidla: Oběd lze přihlásit i odhlásit jeden pracovní den předem do 11:00. K 20. dni měsíce se rozepíší objednávky na měsíc následující do výše kreditu. V případě nedostatečného kreditu na celý následující měsíc si musí strávník po jeho navýšení objednávky zkontrolovat a doplnit.
 • Od 12/2014 k jídelníčkům přidáváme informaci, jaké alergeny jídla obsahují.
 • O stavu konta se lze přesvědčit na objednávkových terminálech, na https://kuchyne.gml.cz a samozřejmě i osobně u p. Zemana. Tuto kontrolu doporučujeme v pravidelných intervalech. Vyúčtování záloh bude provedeno s ukončením studia a přeplatky budou navráceny na konto plátce. Mimořádné vrácení přeplatku na zálohách lze provést na základě individuální dohody s vedoucím kuchyně.

Kontakty

 • pan Zeman, vedoucí kuchyně, e‑mail kuchyne@gml.cz, tel. 549 122 016
 • mezi 9:40 a 10:00 tel. 549 122 015
 • Dokumenty: Vnitřní řád školní jídelny (.pdf), Přihláška ke stravování (.doc.pdf), Změna čísla bankovního účtu (.doc.pdf).