Školní stravování

 • Ke stravování je nutné odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování, mít zakoupený čip a kladný zůstatek na osobním stravovacím účtu (bez kladného zůstatku nelze objednávat obědy).
 • Platby stravného se provádí bezhotovostním převodem; zálohově 860 Kč nebo 950 Kč nebo odpovídající část podle kategorie strávníka (kategorie 11–14 let nebo kategorie 15 a více let).
 • Platba: nejlépe vždy do 20. předchozího měsíce.
 • Číslo účtu: 27 7489940277/0100 KB Brno město.
 • Variabilní symbol:
  Rok přijetí a čtyřmístný identifikační kód, který je uveden na rozhodnutí o přijetí (například 20234123).
  Nově přijatí studenti, od školního roku 2024/2025 a dále, uvedou jako variabilní symbol rok přijetí a šestimístné registrační číslo uchazeče z Dipsy, uvedené v pozvánce na přijímací zkoušky, případně ve výsledkové listině PŘ (například 2024111111).
  Pozor, platby bez variabilního symbolu nebo s chybně zadaným variabilním symbolem nemohou být nikomu přiřazeny.
 • Cena oběda je pro žáky do 14 let 41 Kč, od 15 let 45 Kč. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku 14 a méně let nebo 15 a více let.
 • Identifikační čip se vydává proti vratné záloze 100 Kč. Nově nastupujícím žákům vydá čip třídní učitel hromadně na začátku školního roku. Čip se používá i pro přístup ke kopírkovému systému, ten však funguje samostatně, kopírkový kredit si lze dobít na vrátnici.
 • Při ztrátě nebo poškození čipu lze zakoupit nový čip u vedoucího ŠJ.
 • V případě, že žák zapomene čip, musí se o velké přestávce (9:40 10:00) dostavit za vedoucím ŠJ do přízemí k výdejovému terminálu, kde mu bude vydána náhradní stravenka.
 • Upozorňujeme rodiče, že v případě neplánované nepřítomnosti žáka lze odebrat oběd pouze první den jeho absence (během výdejní doby vždy v celou hodinu). Další dny musí strávník nebo zákonný zástupce odhlásit. Nárok na dotované školní stravování vzniká pouze v souvislosti s pobytem žáka ve vyučování. Žák, který nebyl přítomen ve škole a oběd neodhlásil, je povinen uhradit plnou cenu oběda (dle vnitřního řádu ŠJ). Doplatek do plné ceny oběda bude vyrovnán ze stravovacího účtu strávníka, případně vyfakturován.
 • Pokud strávník chybí pouze jeden den a další den je jeho přítomnost ve škole nejistá (nachlazení, nevolnost), doporučujeme obědy odhlásit. V případě změny je možné ráno, v den příchodu do školy, oběd přihlásit u vedoucího ŠJ.
 • Obědy lze objednávat, rušit a volit (výběr ze dvou jídel) buď přiložením čipu k jednomu ze dvou objednávkových terminálů před jídelnou, nebo elektronicky na adrese https://kuchyne.gml.cz, s použitím jména a hesla, jež žák používá pro přístup k informačním systémům GML.
 • Platí přitom tato pravidla: Oběd lze přihlásit i odhlásit jeden pracovní den předem do 11:00. K 20. dni měsíce se automaticky rozepíší objednávky na měsíc následující do výše kreditu. V případě nedostatečné výše stravného na celý následující měsíc si musí strávník po jeho navýšení objednávky zkontrolovat a doplnit.
 • Alergeny jsou uvedeny na jídelním lístku.
 • O stavu konta se lze přesvědčit na objednávkových terminálech, na https://kuchyne.gml.cz a samozřejmě i osobně u vedoucího ŠJ. Tuto kontrolu doporučujeme v pravidelných intervalech. Vyúčtování záloh bude provedeno při ukončení studia a přeplatky budou vráceny na bankovní účet plátce. Mimořádné vrácení přeplatku na stravném lze provést na základě individuální dohody s vedoucím ŠJ.

Kontakty

 • pan Zeman, vedoucí ŠJ, e‑mail kuchyne@gml.cz, tel. 549 122 016
 • mezi 9:40 a 10:00 tel. 549 122 015
 • Dokumenty: Vnitřní řád školní jídelny (.pdf), Přihláška ke stravování (.doc.pdf), Změna čísla bankovního účtu (.doc.pdf), Informace pro maturanty 2024 (.pdf).