Nadační fond Gymnázia Matyáše Lercha

Nadační fond Gymnázia Matyáše Lercha (NF GML) je samostatný právní subjekt, který si klade za cíl napomáhat vzdělávacím a volnočasovým aktivitám studentů a zaměstnanců GML.

Finančně a organizačně podporuje například následující aktivity:

  • ceny do různých školních soutěží a zabezpečení jejich organizace (Polymnia, Šiml, Fotograf roku, Literární soutěž, sportovní soutěže atd.);
  • cestovné pro studenty na různé středoškolské soutěže a případné startovné na soutěže, kterých se zúčastní jak žáci, tak vyučující GML;
  • odměny (na konci školního roku jsou v rámci každé třídy odměněni žáci, kteří se významným způsobem zasloužili o chod třídy, a maturanti, kteří měli po celou dobu studia vyznamenání či toto kritérium splnili s výjimkou jednoho pololetí, dále žáci, kteří se starali o květinovou výzdobu školy apod.);
  • zabezpečení předávání tzv. Matyášků – výroba sošek (ocenění studentům, kteří se v rámci školních i mimoškolních soutěží umístili na čelních místech v rámci Brna, Jihomoravského kraje, ČR, či dokonce nadnárodně);
  • školní přednášky pro studenty;
  • frankofonní divadlo;
  • tvorba ročenky GML;
  • náklady při realizaci zahraničních výměn žáků;
  • průběh maturitních zkoušek.

 

Prostřednictvím NF se rovněž objednávají učebnice, pracovní sešity, knihy a časopisy s výraznou množstevní slevou. NF dále pořádá reprezentační ples GML, spolupořádá vánoční volejbalový turnaj učitelů středních a základních škol, spolupořádá vánoční koncert Hudba na GML, kterého se účastní jednotlivci i školní hudební uskupení, apod.

V Brně 11. června 2022    Mgr. Petr Kovač, předseda správní rady

 

Statut Nadačního fondu GML