Dokumenty týkající se distanční výuky na GML

Pro všechny vyučující a studenty platí Pravidla pro distanční výuku na GML.
Výuka se řídí těmito nařízeními MŠMT: