Učební plány na GML

Gymnázium čtyřleté ‑ 79‑41‑K/41

Ročník 1. 2. 3. 4.
 Český jazyk 4 4 3 3
 Cizí jazyk 1 3 3 3 3
 Cizí jazyk 2 3 3 3 3
 Základy spol. věd 1 1 2 2
 Dějepis 2 2 2 2
 Zeměpis 2 2 2   
 Matematika 3 4 4 4
 Fyzika 3 3 3 2
 Chemie 2 3 3 2
 Biologie 3 2 3 2
 Informatika 2 2      
 Estetická výchova 2 2      
 Tělesná výchova 3 3 2 2
 Volitelné předměty       2 8
 Celkem 33 34 32 33

 

Učební plán: Dvojjazyčné gymnázium šestileté ‑ 79‑43‑K/61

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6.
 Český jazyk 3 3 3 4 3 4
 Cizí jazyk 1 10 10 4 4 4   
 Cizí jazyk 2 2 2 3 3 3 3
 Základy spol. věd 1 1 1 1 1 1
 Dějepis 2 2 2 2 2 2
 Zeměpis 2 2 2 2 2 2
 Matematika 4 3 4 4 4 4
 Fyzika 2 2 3 3 3 3
 Chemie 2 2 3 3 3 2
 Biologie 2 2 2 2 3 2
 Informatika       2 2      
 Estetická výchova 2 2 2 2      
 Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2
 Volitelné předměty                8
 Celkem 34 33 33 34 31 32Učební plán: Gymnázium osmileté ‑ 79‑41‑K/81

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
 Český jazyk 5 5 4 4 3 4 3 3
 Cizí jazyk 1 5 4 3 3 4 4 3 3
 Cizí jazyk 2       3 3 3 3 3 3
 Občanská výchova 1 1 1 1            
 Základy spol. věd             1 1 2 2
 Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2
 Zeměpis 2 2 2 2 2 2 2   
 Matematika 5 5 4 4 3 4 3 4
 Fyzika 2 2 2 2 3 3 3 2
 Chemie    2 2 2 2 3 3 2
 Biologie 2 2 2 2 3 2 3 2
 Informatika       2 2 2         
 Estetická výchova 3 3 2 2 2 2      
 Tělesná výchova 3 2 2 2 3 3 2 2
 Volitelné předměty                   4 8
 Celkem 30 30 31 31 33 33 33 33
 Nepovinné předměty:                        
Angličtina    2                  
 Příprava na Deutsches Sprachdiplom    1 2 2 2 2      

 

Pokud chcete vědět, pro koho jsou jednotlivé typy studia určeny, podívejte se na studijní obory.