Humanitární pomoc Ukrajině

Díky aktivnímu přístupu studentů a vyučujících naší školy vznikl koncem února 2022 v rámci GML organizační výbor, který si klade za cíl koordinovat a spoluorganizovat veškeré humanitární aktivity na pomoc Ukrajině uvnitř i vně školy. Podrobné informace od tohoto výboru a přehled možností v rámci Brna naleznete na adrese https://gml.cz/uzel/.