foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge

Osvědčení pro absolventy bilingvní sekce (šestiletého studia)

Na základě podepsaného Prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministra školství Francouzské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání, francouzská strana potvrzuje, že od školního roku 2008/2009 bude vydávat absolventům česko-francouzských tříd, na základě jejich žádosti, osvědčení o tom, že jejich vysvědčení o maturitní zkoušce je dokladem o:

Žádosti o dodatečné vydání osvědčení se mají zasílat spolu s originálem nebo ověřenou kopií vysvědčení o maturitní zkoušce na následující adresu:

Mgr. Jiří Votava
Ambassade de France
Štěpánská 35
111 21 Praha 1