Pomoc Ukrajině

Vážení rodiče, vážení studenti, díky aktivnímu přístupu studentů a vyučujících naší školy k současné situaci vznikl v rámci GML organizační výbor, který si klade za cíl koordinovat a spoluorganizovat veškeré humanitární aktivity na pomoc Ukrajině uvnitř i vně školy.