Příjezd přátel ze Stuttgartu

Mezi čtvrtkem 20. 6. a nedělí 23. 6. jsme na GML měli milou návštěvu přátel z Königin Katharina Stift Gymnázium Stuttgart.
Hlavní akcí kromě školního koncertu bylo účinkování na Pouti smíření v Pohořelicích a na Mendlově náměstí 22. 6. 
Na páteční koncert v aule GML přijel žákovský orchestr, vystoupil studentský pěvecký sbor nižšího gymnázia, dále stuttgartští studenti společně se sborem učitelů, rodičů a přátel.
Finálem koncertu byl společný zpěv všech stuttgartských zpěváků a sboru GML, zazněly dvě písně, a to moravská lidová Keď sme šli do Rakús a Earth song M. Jacksona.