Přijímací řízení: Přepočet bodování a rozřazení Cermatem

Je vzat nejvyšší dosažený počet bodů z jednotných přijímacích zkoušek v daném předmětu a je mu přiřazen nejvyšší možný počet přepočtených bodů. Poté je vzat nejnižší dosažený počet bodů v témže předmětu a je mu přiřazena 0. Pak jsou jednotlivé absolutní body převedeny na body přepočtené.

Příklad:
Nejlepší uchazeč dosáhne z Českého jazyka 49 bodů a je mu přiřazeno maximum přepočtených bodů, tj. 40. Nejhorší uchazeč dosáhne z ČJ 12 bodů a je mu přiřazena 0 v přepočtených bodech. Pak je absolutní interval bodů 12 až 49 přepočten u jednotlivých uchazečů na interval relativní 0 až 40 bodů.
Obdobným způsobem (interval 0 až 60 bodů) se postupuje v matematice a součet dosažených relativních bodů pak určuje celkové pořadí jednotlivých uchazečů.

Toto pořadí je odesláno na Cermat, který stanoví výsledek přijímacího řízení (rozřadí uchazeče) v závislosti na preferencích jednotlivých škol uvedených v přihláškách ke studiu.

Výsledky na GML ve školním roce 2022/2023 v přepočtených bodech včetně bodů za další kategorie

 

První přijatý Poslední přijatý
Čtyřletý obor 114,15 bodu  69,66 bodu
Šestiletý obor 106,42 bodu  59,74 bodu
Osmiletý obor  105,07 bodu  75,05 bodu 

 

Petr Kovač
ředitel GML