Projekt Elektronická učebnice fyziky pro gymnázia
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012345

O projektu

Harmonogram

Odkaz na web

 

Harmonogram

Začátek projektu: 1. prosince 2019

Konec projektu: 30. listopadu 2022


Zpráva o realizaci (ZoR):

  1. První ZoR: od 1. prosince 2020, do 29. února 2020 (schválená)

  2. Druhá ZoR: od 1. břazna 2020, do 31. srpna 2020 (schválená)

  3. Třetí ZoR: od 1. září 2020, do 28. února 2021 (schválená)

  4. Čtvrtá ZoR: od 1. března 2021, do 31. srpna 2021 (schválená)

  5. Pátá ZoR: od 1. září 2021, do 28. února 2022 (schválená)

  6. Šestá ZoR: od 1. března 2022, do 31. srpna 2022 (rozpracovaná)


Souhrnné informace o projektu

Příjemcem podpory je GML. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Identifikace operačního programu

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Výzva: Výzva 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II

Projekt

Název projektu: Elektronická učebnice fyziky pro gymnázia
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012345
Datum zahájení projektu: 1. prosince 2019
Datum ukončení projektu: 30. listopadu 2022
Pedpokládaná doba trvání projektu v měsících: 36
Partneři Projektu: Masarykova univerzita, Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace
Rozpočet projektu celkem: 7 894 695 Kč
Rozpočet projektu (pro GML): 4 770 171 Kč

Anotace projektu

V rámci projektu chceme vytvořit elektronickou učebnici fyziky pro gymnázia. Učebnici založenou na vědeckém přístupu, využívající elektronického média v celé šíři, aktivizující studenta ve studiu, přitažlivou pro mladou generaci. Učebnici odborně správnou, moderní, rozvíjející digitální kompetence. Realizace se skládá z těchto částí: příprava koncepce, tvorba kapitol, příprava multimediálních materiálů, sazba, recenze, ověřování, závěrečné úpravy a publikace učebnice.

Kontaktní osoby

Koordinátor odborných aktivit: Mgr. Olga Padúchová, paduchova@gml.cz, tel. 549 122 031

Hlavní tvůrce: Mgr. Miroslav Kubera, kubera@gml.cz, tel. 549 122 065

Konktaktní osoba: Mgr. Olga Padúchová, paduchova@gml.cz, tel. 549 122 031


Odkaz na učebnici na webu

Učebnice je umístěna na adrese https://www.e‑manuel.cz.