Projekt Informatikáři informatikářům

Projekt Informatikáři informatikářům buduje českou komunitu informatikářů (učitelů informatiky), tedy síť buněk, v nichž se setkávají místní učitelé a sdílí zdroje, zkušenosti, dobrou praxi, ale také potíže. Vzájemně se podporují ve svém dalším rozvoji a hledají, jak nejlépe učit informatiku a rozvíjet informatické myšlení.

Za GML se projektu aktivně účastní – současně v lipnické buňce i brněnské buňce – Roman Podlena.

Projekt je financován z programu Google CS4HS (Computer Science for High School). Míří tedy především na středoškolské učitele, učitelé škol základních jsou nicméně taktéž vítáni.