Projektová skupinová práce (ČJaL kvinta, 2014–2015)

Ráda bych vám představila projekt, který minulý školní rok (2014–2015) vytvářela kvinta pod vedením pana profesora Stanislava Zajíčka. Cílem projektu bylo připravit dotazníkový i jiný průzkum, oslovit respondenty, zpracovat odpovědi a na tomto základě pak vytvořit tištěnou svázanou studii.

Projekt byl třídě představen v jedné z hodin českého jazyka. Názvy jednotlivých témat, kterými se později spolužáci zaobírali, představil pan profesor. Celá třída byla rozdělena do pěti skupin se zhruba stejným počtem lidí; zástupci skupin se museli dohodnout, jaké z navržených témat si každá skupina vybere. Témata jednotlivých projektů byla různá, ale jejich smysl byl podobný: skupiny vypracovaly ankety a ptaly se cizích lidí na jejich názor či vlastní zkušenost k danému tématu. Každá studie musela obsahovat úvod, popis zadání, úvahu nad tématem, popis průběhu průzkumu a rozbor získaných dat, medailonky autorů a závěr, samozřejmě použité prameny. 

V každé skupince měli být zastoupeni kluci a holky, což spolužáky nejprve trochu překvapilo, ale nakonec se přes to všichni přenesli.

Z rozhovorů se spolužáky jsem zjistila, že největší komplikace nastaly u rozdělování témat a vytváření dotazníků, kde se často členové jednotlivých skupin nedokázali shodnout, jakým směrem se bude celá studie ubírat a co má být výsledkem celé práce. 

Na vypracování celého projektu, včetně vytisknutí a vazby knížky, měly všechny skupiny necelé tři měsíce. O svém pracovním postupu se skupiny pravidelně informovaly ve vybraných hodinách pana profesora Zajíčka. S blížícím se termínem odevzdávání hotových výtvorů rostlo ve všech skupinkách napětí, a došlo i k posunutí tzv. deadlinu o pár dní, ale nakonec se všem skupinkám podařilo studie dokončit, vytisknout a svázat.

Nyní k jednotlivým skupinám a jejich tématům.

První skupinka s tématem Po škole naše věc se věnovala zájmům a upřednostňovaným aktivitám lidí v různých věkových kategoriích. Ptali se jich, jak např. tráví čas s rodinou nebo jaké kulturní akce rádi navštěvují.

Téma Encyklopedie našich příběhů bylo připraveno druhou skupinkou, která pomocí převážně internetového dotazníku zjišťovala oblíbené knížky, filmy a především jejich příběhy mezi spolužáky, rodiči a prarodiči. Cílem bylo zjistit rozdíly mezi „encyklopediemi“ příběhů v různých generacích.

Třetí skupinka s názvem, který trochu odvádí pozornost od skutečného smyslu tématu, se zabývala Životem na dálnici. Dálnicí však není myšlena silnice, nýbrž proud informací na internetu aneb každodenní téma většiny z nás. Ze získaných dat pak zjistili, kolik z tázaných lidí používá např. jaké sociální sítě nebo jaké ročníky jsou nejčastěji online během doby, kdy se učí.

Předposlední skupina s tématem Chtěli jsme být, budeme zkoumala vývoj pohledu lidí na povolání a celkově představu o tom, čeho by chtěli v životě dosáhnout. Ptali se respondentů, jaké bylo jejich vysněné povolání v čase školky a jak se v průběhu let změnilo či jak se ještě mění.

Poslední skupinka, která si vybrala téma Brněnské nebe, měla za úkol vytvořit seznam jmen významných brněnských osobností a ptát se lidí, zdali jsou jim jejich jména známa a proč, popřípadě která jména by k nim ještě přiřadili. Zároveň se také věnovali návštěvnosti Městského divadla Brno a hokejového týmu Komety, typických symbolů Brna.

Judita Horová, 6AV