Project GML Lectores

O projektu

Doba trvání

Odkazy

Souhrnné informace o projektu

Identifikace operačního programu

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Číslo výzvy: 56

Projekt

Název projektu: GML Brno Lectores
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/56.2332
Datum zahájení projektu: 01.09.2015
Datum ukončení projektu: 31.12.2015
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 4
Rozpočet projektu (pro GML): 991 026,‑ Kč

Šablony klíčových aktivit

 1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
 2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
 3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
 4. Zahraniční jazykově‑vzdělávací pobyt pro žáky.

Cílové skupiny

Cílová skupina bude do projektové žádosti vyplněna automaticky na základě výběru jednotlivých šablon klíčových aktivit. Jedná se o tyto cílové skupiny:

 • Žáci základních škol.
 • Pedagogičtí pracovníci základních škol.
 • Žáci středních škol:
  • U víceletých gymnázií patří do cílové skupiny i žáci nižšího stupně;
  • U středních škol, které jsou zároveň vyšší odbornou školou a u konzervatoří nepatří do cílové skupiny žáci těch ročníků, ve kterých studují k dosažení vyššího odborného vzdělání;
  • U taneční konzervatoře patří do cílové skupiny i žáci nižšího stupně.
 • Pedagogičtí pracovníci středních škol:
  • (pedagogičtí pracovníci vyučující ve školním roce 2015/2016 výhradně žáky, kteří neodpovídají charakteru cílové skupiny vymezené výše, rovněž nejsou cílovou skupinou).

Kontaktní osoby

Projektový manažer pro Jihomoravský kraj: Mgr. Eva Ondroušková, tel. 234 814 250, mail eva.ondrouskova@msmt.cz


Doba trvání projektu

Doba trvání individuálních projektů ostatních: 2 – 6 měsíců.

Zahájení realizace projektu je možné nejdříve 1. 7. 2015.

Všechny projekty musí být ukončeny nejpozději do 31. 12. 2015.


Odkazy

Dokumenty pro příjemce (příručka, metodiky, formuláře, ...)

Výběrová řízení v Benefit7