GML MoPed

O projektu

Odkazy

Harmonogram

 

Souhrnné informace o projektu

Příjemcem podpory je Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) s projektem „Informační centra digitálního vzdělávání“.

GML je v tomto projektu partnerem NIDV.

Identifikace operačního programu

Téma: Vzdělávání a vzdělávací infrastruktura Operační program: 7 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Číslo výzvy: 51
Typ projektu: IP ‑ ostatní

Projekt

Název projektu: Informační centra digitálního vzdělávání
Název projektu na GML (neoficiální): MoPed
Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0028
Datum zahájení projektu: 01.10.2014
Datum ukončení projektu: 31.07.2015
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 10
Rozpočet projektu (pro GML): 694 078 Kč

Stručný obsah projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení digitálních kompetencí řídících a pedagogických pracovníků prostřednictvím DVPP v souladu se strategií digitálního vzdělávání MŠMT v souladu se strategií digitálního vzdělávání s některými prvky Profil Škola21 a modelu TCPK (Technological, Pedagogical, Content Knowledge).

Kontaktní osoby

Adresa příjemce: Národní institut dalšího vzdělávání, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1

Hlavní manažer projektu (NIDV): Mgr. Petra Šnajdrová, snajdrova@nidv.cz, 778 527 284

Věcný manažer projektu (NIDV): Mgr. Petra Frýzlová, fryzlova@nidv.cz, 353 226 219, 775 729 217

Konktaktní osoba (GML): Mgr. Roman Podlena, podlena@gml.cz, 549 122 031, 777 085 089


Odkazy


Harmonogram

červenec až říjen 2014: Příprava projektu

říjen 2014 (?): MŠMT vydá Rozhodnutí, tj. vlastní zahájení projektu

listopad 2014: Školení ředitelů a koordinátorů projektu

leden 2015: Podklady pro 1. monitorovací zprávu

leden 2015: Nákup notebooků a softwaru

duben 2015: Podklady pro 2. monitorovací zprávu

červen 2015: Podklady pro závěrečnou monitorovací zprávu

31. července 2015: Ukončení projektu