Project GML Docens

Hotové dumy

Odkazy

O projektu

 

Hotové DUMy

1. Aj‑1 Anglická konverzace
autor Denisa Ferlay
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
2. Aj‑2 Reálie anglicky mluvících zemí
autor Eva Zajíčková
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
3. Fj‑1 Technika vyprávění
autor Thierry Saint‑Arnoult
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
4. Fj‑2 Technika popisu
autor Thierry Saint‑Arnoult
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
5. Fj‑3 Francouzská terminologie v dějepise a zeměpise
autor Franck Ferlay
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
6. Fj‑4 Francouzská terminologie ve fyzice a v chemii
autor Vojtěch Beneš
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
7. Nj‑1 Genial, digitální slovník
autor Eva Campbellová
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
8. Nj‑2 Genial, digitální slovník
autor Eva Malířová
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
9. Zsv‑1 Opakování k maturitě ze ZSV
autor Zdeňka Vašínová
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
10. Fy‑1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia
autor Vojtěch Beneš
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
11. Fy‑2 Učební materiály do fyziky pro 3. ročník gymnázia
autor Vojtěch Beneš
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
12. Fy‑3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník
autor Miroslav Kubera
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
13. Ma‑1 Příprava k maturitě a PZ – algebra, logika, teorie množin, funkce, posloupnosti, řady, kombinatorika, pravděpodobnost
autor Jarmila Šimečková
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
14. Ma‑2 Příprava k maturitě a PZ – geometrie, analytická geometrie, analýza, komlexní čísla
autor Magda Krejčová
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
15. Bi‑1 Biologie člověka
autor Aleš Broulík
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
16. De‑1 Antický svět
autor Drahomír Hlaváč
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
17. De‑2 Slované a počátky Českého státu
autor Drahomír Hlaváč
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
18. De‑3 Poslední Přemyslovci
autor Drahomír Hlaváč
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
19. Ze‑1 Fyzická a sociekonomická geografie Země
autor Lukáš Plachý
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
20. Ze‑2 Evropa
autor Drahomír Hlaváč
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
21. Ze‑3 Kraje ČR
autor Drahomír Hlaváč
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
22. Ch‑1 Biochemie
autor Martin Krejčí
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
23. Inf‑13 Bitmapová práce s fotografiemi
autor Robert Havlásek
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
24. Ch‑2 Anorganická chemie
autor Aleš Mareček
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
25. Inf‑1 Animace (bitmapové i vektorové)
autor Robert Havlásek
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
26. Inf‑2 3D tvorba v Rhinoceros
autor Robert Havlásek
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
27. Inf‑3 ArchiCAD
autor Robert Havlásek
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
28. Inf‑4 Jednoduchá hra Had ve Flashi (ActionScript)
autor Robert Havlásek
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
29. Inf‑5 RoboLab a Lego Mindstorms
autor Hana Křetínská
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
30. Inf‑6 Imagine Logo a animace pro nižší gymnázium
autor Hana Křetínská
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
31. Inf‑7 Technické vybavení počítačů
autor Roman Hrdlička
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
32. Inf‑8 MS Excel
autor Roman Hrdlička
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
33. Inf‑9 Počítačová lingvistika a typografie
autor Roman Hrdlička
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
34. Inf‑10 Praktická typografie s LO Writer/MS Word
autor Lukáš Rýdlo
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
35. Inf‑11 Objektové programování v Greenfoot
autor Lukáš Rýdlo
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
36. Inf‑12 Počítačové sítě
autor Lukáš Rýdlo
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
37. Bi‑2 Cytologie, molekulární biologie a genetika
autor Martin Krejčí
01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
∑ = 20
DUMů
 
∑∑ = 740
DUMů

Odkazy


O projektu

Souhrnné informace o projektu

Identifikace operačního programu

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 34
Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK ‑ IP oblasti podpory 1.5 ‑ unit costs
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.5
Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.
Typ projektu: IP ‑ ostatní

Projekt

Název projektu: GML Brno Docens
Zkrácený název projektu: GMLearning
Název projektu anglicky: GMLearning
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0878
Předpokládané datum zahájení projektu: 01.07.2012
Předpokládané datum ukončení projektu: 30.06.2014
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 24,0
Typ účetní jednotky: Pro ÚSC, PO, SF a OSS
Účetní osnova: 410/2009 Sb./701‑704 (FZ 07/2009)
Rozpočet projektu celkem: 2 251 921,00

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a/nebo absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy.

Celé znění projektu (pdf)

Kontaktní osoba

Konktaktní osoba: Roman Podlena, podlena@gml.cz, 549 122 031, 777 085 089