Project GML Templates

O projektu

Harmonogram

Plán aktivit

Podmínky

Odkazy

 

Souhrnné informace o projektu

Příjemcem podpory je GML.

Identifikace operačního programu

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Výzva: Výzva č. 02_16_035 – Šablony pro SŠ a VOŠ I – MRR

Projekt

Název projektu: GML Templates
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007987
Datum zahájení projektu: 1. září 2017
Datum ukončení projektu: 31. srpna 2019
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 24
Rozpočet projektu (pro GML): 1 089 706 Kč

Aktivity projektu

III/2.1 – Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
III/2.2 – Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
III/2.3 – Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin
III/2.5 – Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin
III/2.8 – Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
III/2.9 – Tandemová výuka na SŠ
III/2.10 – Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
III/2.11 – CLIL ve výuce na SŠ
III/2.13 – Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
III/4.1 – Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Kontaktní osoby

Hlavní manažer projektu: Mgr. Roman Podlena, podlena@gml.cz, 549 122 031, 777 085 089

Věcný manažer projektu: Ing. Petra Havranová, havranova@gml.cz, 549 122 066, 725 511 405

Konktaktní osoba: Mgr. Roman Podlena, podlena@gml.cz, 549 122 031, 777 085 089


Harmonogram

Začátek projektu: 1. září 2017

Konec projektu: 31. srpna 2019

 

Zprávy o realizaci (ZoR):

  1. První ZoR: k 31. květnu 2018, do 28. června 2018 (schválená)

  2. Druhá ZoR: k 30. listopadu 2018, do 3. ledna 2019 (schválená)

  3. Třetíí ZoR: k 31. květnu 2019, do 28. června 2019 (aktuální)

     Závěrečná ZoR (ZZoR): k 31. srpnu 2019, do 25. října 2019 (nezaložená)


Plán aktivit

Pro zobrazení tabulky musíte být na jiné kartě prohlížeče přihlášeni ke Google Suite službám GML (třeba k poště)


Podmínky

  1. Kurz musí být akreditován MŠMT (databáze kurzů)

  2. Kurz nesmí být zdarma

  3. Kurz musí bý prezenční (v počtu vykazovaných hodin)

  4. Kurz může mít víc hodin, než vykazujete


Odkazy

Projekt na webu MŠMT (včetně vzorů dokumentů). Pozor: Možná máme už nějaké vzory připravené – viz náš projektový Google Disk, nebo se ptejte Romana.

Polytechnické vzdělávání – jak ho definuje MŠMT

Veškeré informace o projektu na GML Google Disku – pro zobrazení obsahu složky musíte být na jiné kartě prohlížeče přihlášeni ke Google Suite službám GML (třeba k poště)