Project GML Templates 3

Souhrnné informace o projektu

Příjemcem podpory je GML.

Identifikace operačního programu

Operační program: Operační program Jan Amos Komenský

Výzva: Výzva č. 02_22_003 – Šablony pro SŠ a VOŠ I

Projekt

Název projektu: GML Templates 3
Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003651
Datum zahájení projektu: 1. ledna 2023
Datum ukončení projektu: 31. prosince 2025
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 36
Rozpočet projektu (pro GML): 3 877 615,00 Kč

Aktivity projektu (odkazy na popis šablon najdete v tabulce „Plán aktivit")

Kontaktní osoby

Hlavní manažer projektu Mgr. Olga Padúchová paduchova@gml.cz 549 122 031, 774 624 548
Věcný manažer projektu Ing. Petra Havranová havranova@gml.cz 549 122 066, 725 511 405
Další konktaktní osoba Mgr. Roman Podlena podlena@gml.cz 549 122 031, 777 085 089

Harmonogram

Začátek projektu: 1. ledna 2023
Konec projektu: 31. prosince 2025

Zprávy o realizaci (ZoR):
  1. První ZoR: k 30. září 2023, do 28. října 2023 (nezaložená)
  2. Druhá ZoR: k 31. květnu 2024, do 28. června 2024 (nezaložená)
  3. Třetí ZoR: k 31. lednu 2025, do 28. února 2025 (nezaložená)
Závěrečná ZoR (ZZoR): k 31. prosinci 2025, do 28. února 2026 (nezaložená)

Plán aktivit

Pro zobrazení tabulky musíte být na jiné kartě prohlížeče přihlášeni ke Google Suite službám GML (třeba k poště)

Podmínky

  1. Kurz nemusí být akreditován MŠMT (databáze kurzů)
  2. Kurz nesmí být zdarma
  3. Kurz musí bý prezenční (v počtu vykazovaných hodin)
  4. Kurz může mít víc hodin, než vykazujete

Odkazy

Projekt na webu MŠMT (včetně vzorů dokumentů). Pozor: Možná máme už nějaké vzory připravené – viz náš projektový Google Disk, nebo se ptejte Olgy Padúchové.

Polytechnické vzdělávání – jak ho definuje MŠMT

Veškeré informace o projektu na GML Google Disku – pro zobrazení obsahu složky musíte být přihlášení ke službám GML (třeba k poště)

Financováno z EU