promítání filmu Jeseníky, diskuze s ředitelem CHKO Jeseníky

Mgr. Lukáš Mlček

Pro 139 žáků nižšího gymnázia ze tříd 2AV, 3AV, 4AV, 1AF a 1BF jsme uspořádali promítání unikátního, běžně nedostupného filmu Jeseníky - království horské divočiny a následnou besedu s Petrem Šajem, spolutvůrcem filmu a ředitelem CHKO Jeseníky a CHKO Litovelské Pomoraví.

Na besedě jsme probírali pozorování zvířat při vzniku promítaného filmu, aktuální problémy v CHKO Jeseníky, cenné lokality a jejich fungování.

Děkujeme panu řediteli, že si na nás udělal čas!

Galerie