Členové Školské rady

Členové školské rady pro funkční období 12. října 2021 až 12. října 2024

Kontakt na předsedu školské rady

email: dsolak@seznam.cz, telefon: +420 737 185 681

Aktuální složení členů školské rady od 1. dubna 2023

Za zřizovatele

Ing. Pavel Bartoš (bartos73@seznam.cz)
Ing. David Pokorný (dav.pokorny@gmail.com)
Mgr. Damir Solak – předseda (dsolak@seznam.cz)

Za rodiče a zletilé studenty

PharmDr. Denisa Leberová (leber@email.cz)
Aneta Skaláková (xskalakova@gml.cz)
Mgr. et Bc. Hana Vančurová – místopředsedkyně (hana.vancurova@seznam.cz)

Za pedagogy

Mgr. Pavel Ampapa (od 28. 4. 2023, ampapa@gml.cz)
Mgr. Zuzana Cihlářová (cihlarova@gml.cz)
Mgr. Lukáš Rýdlo (rydlo@gml.cz)


Členové školské rady od 20. října 2022 do 31. března 2023

Za zřizovatele

Ing. Pavel Bartoš
Ing. David Pokorný
Mgr. Damir Solak – místopředseda

Za rodiče a zletilé studenty

PharmDr. Denisa Leberová
Aneta Skaláková
Mgr. et Bc. Hana Vančurová

Za pedagogy

Mgr. Zuzana Cihlářová
Mgr. Lukáš Rýdlo
Mgr. Karel Zemene – předseda


Členové školské rady v období 1. září 2021 až 19. října 2022

Za zřizovatele

Ing. Pavel Bartoš
Ing. David Pokorný
Mgr. Damir Solak – místopředseda

Za rodiče a zletilé studenty

Mgr. et Bc. Hana Vančurová

Za pedagogy

Mgr. Zuzana Cihlářová
Mgr. Lukáš Rýdlo
Mgr. Karel Zemene – předseda

Členové školské rady v období 13. srpna 2022 až 31. srpna 2022

Za zřizovatele

Ing. Pavel Bartoš
Ing. David Pokorný
Mgr. Damir Solak – místopředseda

Za rodiče a zletilé studenty

Mgr. Ilona Benková
Mgr. et Bc. Hana Vančurová

Za pedagogy

Mgr. Zuzana Cihlářová
Mgr. Lukáš Rýdlo
Mgr. Karel Zemene – předseda

Členové školské rady v období 12. října 2021 až 12. srpna 2022

Za zřizovatele

Ing. Pavel Bartoš
Ing. David Pokorný
Mgr. Damir Solak – místopředseda

Za rodiče a zletilé studenty

Mgr. Ilona Benková
Jan Tvrdoň
Mgr. et Bc. Hana Vančurová

Za pedagogy

Mgr. Zuzana Cihlářová
Mgr. Lukáš Rýdlo
Mgr. Karel Zemene – předseda