Školská rada – volby z řad pedagogických pracovníků 10/2021

Podle ustanovení §167 a §168 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) proběhly dne 12. 10. 2021 volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků podle volebního řádu odsouhlaseného Radou Jihomoravského kraje.

Volby proběhly v rámci pedagogické rady a bylo navrženo šest kandidátů:

Mgr. Jiří Lukáš, Mgr. Martin Kadlec, Mgr. Aleš Jelínek, Mgr. Zuzana Cihlářová, Mgr. Lukáš Rýdlo a Mgr. Karel Zemene.

Volební komise byla stanovena ve složení Mgr. Vladimíra Foukalová a Mgr. Denisa Ferlay.

 

Volby dopadly následujícím způsobem:

1. místo       Mgr. Zuzana Cihlářová              

2. místo       Mgr. Lukáš Rýdlo                     

3. místo       Mgr. Karel Zemene                   

4. místo       Mgr. Aleš Jelínek                      

5. místo       Mgr. Jiří Lukáš                          

6. místo       Mgr. Martin Kadlec                              

 

Do školské rady GML byli zvoleni tři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů:

Mgr. Zuzana Cihlářová, Mgr. Lukáš Rýdlo a Mgr. Karel Zemene

 

 

 

 

V Brně dne 12. 10. 2021