Školská rada – volby z řad zletilých žáků a rodičovské veřejnosti 10/2021

Podle ustanovení §167 a §168 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) proběhly dne 12. 10. 2021 volby do školské rady z řad  rodičovské veřejnosti a zletilých žáků podle volebního řádu odsouhlaseného Radou Jihomoravského kraje.

Do voleb se přihlásilo pět kandidátů a to:

Mgr. Ilona Benková                            

Mgr. et Bc. Hana Vančurová

Jan Tvrdoň

Ing. Jaroslav Kokolus, CSc.

MUDr. Jitka Wernerová

 

Volby dopadly následujícím způsobem:

  1. místo            Jan Tvrdoň
  2. a  3. místo     Mgr.Ilona Benková a Mgr. et Bc. Hana Vančurová 
  3. místo            Ing. Jaroslav Kokolus, CSc
  4. místo            MUDr. Jitka Wernerová

 

K volbám se dostavilo 33 oprávněných voličů, jejichž oprávněnost překontrolovali členové volební komise Mgr. Aleš Jelínek a Ing. Radka Novotná.

Do školské rady GML byli zvoleni tři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů:

Jan Tvrdoň, Mgr. Ilona Benková a Mgr. et Bc. Hana Vančurová.

 

 

V Brně dne 12. 10. 2021