Školská rada – doplňovací volby z řad zletilých žáků a rodičovské veřejnosti 10/2022

 

Podle ustanovení §167 a §168 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) proběhly dne 20. 10. 2022 doplňovací volby do školské rady z řad  rodičovské veřejnosti a zletilých žáků podle volebního řádu odsouhlaseného Radou Jihomoravského kraje.

 

Do voleb se přihlásily dvě kandidátky a to:

PharmDr. Denisa Leberová

Aneta Skaláková

 

Volby dopadly následujícím způsobem:

  1. místo           Aneta Skaláková
  2. místo           PharmDr. Denisa Leberová

 

 

K volbám se dostavilo 25 oprávněných voličů, jejichž oprávněnost překontrolovali členové volební komise Mgr. Aleš Jelínek a Ing. Radka Novotná.

Do školské rady GML byly zvoleny dvě kandidátky:

Aneta Skaláková a PharmDr. Denisa Leberová.

 

 

V Brně dne 20. 10. 2022