Panoramatické snímky GML

Jednotlivé obrázky vedou na samostatnou stránku s panoramatickým snímkem.

Aula GML

Fontána

Jídelna

Knihovna

Chodba

Učebna biologie

Laboratoř fyziky

Učebna informatiky

Malá tělocvična

Velká tělocvična

Zrcadlový sál