Krajské kolo: Soutěž v programování (DDM Lužánky)

Lukáš Rýdlo
V krajském kole Soutěže v programování máme ve dvou ze tří kategorií medailisty.
V kategorii Žáci zvítězil (1. místo ze 7 účastníků) Tomáš Zídek z 2.AV.
V kategorii Mládež do 19 let se na 3. místě z 15 účastníků umístil David Wolf ze 6.AV.
Jen pro úplnost, v kategorii Mikrořadiče (pro ZŠ a SŠ do 19 let) se Michal Eliáš ze 4.AV umístil na sdíleném 4.-5. místě z 8 účastníků.
Gratulujeme!