Ukliďme Česko 2024

Mgr. Miroslav Kubera

Ve středu 20. března 2024 od 14 do 18 hodin proběhl v rámci celonárodní akce Ukliďme Česko úklid bezprostředního okolí naší školy, přilehlé cesty na Kraví horu a přilehlého parčíku Kadetka. Pozvánka.

Děkujeme kolegovi Kuberovi za znovuzorganizování pravidelné roční akce a všem kolegům a studentům, kteří se zapojili.

Galerie