foto1 foto2 left right
Gymnázium Matyáše Lercha
cz fr en ge

Způsob bodování

Je vzat nejvyšší dosažený bodů ze státních přijímacích zkoušek v daném předmětu a je mu přiřazen nejvyšší možný počet přepočtených bodů. Poté je vzat nejnižší dosažený počet bodů v témže předmětu a je mu přiřazena 0. Pak jsou jednotlivé absolutní body převedeny na body přepočtené.

Příklad:
Nejlepší uchazeč dosáhne z Českého jazyka 49 bodů a je mu přiřazeno maximum přepočtených bodů – tedy 40. Nejhorší uchazeč dosáhne z ČJ 12 bodů a je mu přiřazena 0 v přepočtených bodech. Pak je absolutní interval bodů 12 až 49 přepočten u jednotlivých uchazečů na interval relativní 0 až 40 bodů.
Obdobným způsobem (interval 0 až 60 bodů) je postupováno v matematice a součet dosažených relativních bodů pak určuje celkové pořadí jednotlivých uchazečů.

Petr Kovač,
ředitel školy